[Review of: (2000) Philologia Frisica anno 1999. Lêzingen fan it fyftjinde Frysk Filologekongres 8, 9 en 10 desimber 1999]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)147-153
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume50
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit