[Review of: (2001) Dat kin de brune net lûke. Sprekwurden, siswizen en útdrukkingen.]

F.J. van der Kuip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)73
TijdschriftDe Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje
Volume72
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit