[Review of: (2007) Damián González Madrid, Los hombres de la dictadura. El personal política franquista en Castilla-La Mancha, 1939-1945,]

O. Bascuñán Añover

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)473-476
TijdschriftAnales de Historia Contemporánea
Volume25
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit