[Review of: (2007) Walter A. Buijn, Arabeske of gedachte. Een muziekesthetische tegenstelling in Nederland 1820-1914]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)352-353
TijdschriftDe Negentiende Eeuw
Volume33 (2009)
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit