[Review of: (2009) La France des humanistes. Robert et Charles Estienne. Des imprimeurs pédagogues, eds. Bénédicte Boudou et al.]

H.J.M. Nellen, S. Surdèl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)85-89
TijdschriftDe Gulden Passer
Volume89
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit