[Review of: (2010) Jacob Eyferth, Eating Rice from Bamboo Roots: The Social History of a Community of Handicraft Papermakers in Rural Sichuan, 1920-2000. Cambridge (MA) and London: Harvard University Asia Center 2009]

C. Moll-Murata

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)336-339
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume55
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit