[Review of: (2010) Sinterklaas und Zwarte Piet in Blomberg/Lippe. Integration, Gestaltung und Wandel des niederländischen Nikolausbrauches.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

181 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)439-441
TijdschriftVolkskunde
Volume112
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit