[Review of: (2011) Erik De Bom, Geleerden en politiek. De politieke ideeën van Justus Lipsius in de vroegmoderne Nederlanden]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)272-273
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume125
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit