[Review of: (2011) Françoise Fery-Hue, Cent cinq rondeaux d’amour. Un roman dialogué pour l’édification du futur François Ier]

H.J.M. Nellen, S. Surdèl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-5
TijdschriftDe Gulden Passer
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit