[Review of: (2011) G. Termorshuizen, Realisten en reactionairen. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers, 1905-1942]

A. Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)21-23
TijdschriftOpenbaar Bestuur
Volume22
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit