[Review of: (2011) Melayu: The politics, poetics and paradoxes of Malayness]

A. Weintraub

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)526-529
TijdschriftJournal of Southeast Asian Studies
Volume44
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit