[Review of: (2012) Creolization and contraband; Curaçao in the early modern Atlantic world]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)524-525
TijdschriftSlavery & Abolition
Volume34
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit