[Review of: (2012) Nina Geerdink, Dichters en verdiensten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit