[Review of: (2012) Visions of empire in the Nazi-occupied Netherlands]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)384-385
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume169
Nummer van het tijdschrift2/3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit