[Review of: (2012) Wisdom and war; The Royal Naval College Greenwich 1873–1998]

J. Anten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)124-126
TijdschriftItinerario
Volume37
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit