[Review of: (2013) John Jansen van Galen, Afscheid van de koloniën. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid, 1942-2012]

A. Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)126-128
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit