[Review of: (2013) Preparing for blockade, 1885-1914; Naval contigency for economic warfare]

J. Anten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)104-106
TijdschriftTijdschrift voor Zeegeschiedenis
Volume32
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit