[Review of: (2013) Sugar, slavery, christianity and the making of race]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)150-151
TijdschriftEuropean Review of Latin American and Caribbean Studies
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit