[Review of: A. Blakely, Blacks in the Dutch world. The evolution of racial imagery in a modern society (Bloomington and Indianapolis 1993)]

Angelie Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)216-217
Aantal pagina's2
TijdschriftTheoretische Geschiedenis
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit