[Review of: A Bredstorff (2009) The Trials and Travels of Willem Leyel: An Account of the Danish East India Company in Tranquebar, 1639–1648]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)584-586
TijdschriftEuropean Review of History
Volume18
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit