[Review of: A. Carden-Coyne (2009) Reconstructing the Body. Classicism, modernism and the First World War]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

66 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)196
TijdschriftJournal of the Society for Army Historical Research
Volume90
Nummer van het tijdschrift363
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit