[Review of: A. Dykstra (1999) In skiednis fan 'e Fryske taalkunde]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

66 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)64-72
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume49
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit