[Review of: A. Feillard. The End of Innocence? Indonesian Islam and the temptations of Radicalism]

A. Fuller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)338-340
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume167
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit