[Review of: A. Goss (2011) The Floracrats; State-sponsored science and the failure of the enlightenment in Indonesia]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)85-87
TijdschriftInternational Journal of Asian Studies
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit