[Review of: A. Goss (2011) The Floracrats. State sponsored science and the failure of enlightenment in Indonesia]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftIndonesia
Volume92
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit