[Review of: A Grafton (2011) "I have always loved the Holy Tongue". Isaac Casaubon, the Jews, and a Forgotten Chapter in the History of Scholarship]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)113-114
TijdschriftErasmus of Rotterdam Society Yearbook
Volume32
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit