[Review of: A. Jöhnson (2007) Bespreking van Letters from Sir James Spens and Jan Rutgers. The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna, edited by the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities in co-operation with the Swedish National Archives (Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling), Second series, 13]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)105-107
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume124
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit