[Review of: A. Jamees (1991) De oorkonden van Pitsenburg, commanderij van de Duitse Ridderorde te Mechelen (1190-1794) dl. 1]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)207
Tijdschrift Trajecta: Religie, Cultuur en Samenleving in de Nederlanden
Volume1
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit