[Review of: A. Janse. Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

274 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)204-206
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume26
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit