[Review of] A Laboratory of Liberty: The Transformation of Political Culture in Republican Switzerland, 1750–1848

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)293-294
TijdschriftGerman History
Volume33
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit