[Review of: A. Mindermann. Adel in der Stadt des Spätmittelalters. Göttingen und Stade 1300 bis 1600]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)191-192
TijdschriftBulletin codicologique
Volume2
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit