[Review of: A. Oelgeklaus (2008) Die Speicherstadt Münster. Heeresverpflegungsamt und Reichstypenspeicher. Konversion und Denkmalpflege]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)26-27
TijdschriftHeimatpflege in Westfalen
Volume23/3
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit