[Review of: A. Sokhieng (2011) Mixed medicines: health and culture in French colonial Cambodia]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)552-554
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume168
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit