[Review of: A. Varshney (2009) Collective violence in Indonesia]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)144-146
TijdschriftSouth East Asia Research
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit