[Review of: Ad van der Zee, De Wendische Oorlog: Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw (Hilversum, 2018)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Zeegeschiedenis
Volume2019
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - okt. 2019

Citeer dit