Review of Adeney-Risakotta, Bernard T. 2018. Living in a sacred cosmos: Indonesia and the future of Islam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)81–84
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume175
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit