Review of A.K. Baiburin The Soviet Passport. The History, Nature, and Uses of the Internal Passport in the USSR (Transl. from Russian by Stephen Dalziel.) [New Russian Thought.] Polity Press, Cambridge [etc.] 2021 (2017). xvii, 451 pp. Ill. £35.00; € 39.60. (E-book: £31.99; € 35.99.)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume68
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit