[Review of: Aktürk (2012) Regimes of Ethnicity and Nationhood in Germany, Russia, and Turkey]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)833-835
TijdschriftInternational Journal of Middle East Studies
Volume46
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - nov. 2014

Citeer dit