[Review of: A.L. Tsing. Friction; An ethnography of global connection]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)150
TijdschriftAgricultural History
Volume81
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit