[Review of: Alex J. Kay (2006), Exploitation, Resettlement, Mass Murder: Political and Economic Planning for German Occupation Policy in the Soviet Union, 1940–1941]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)650–652
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean History Quarterly
Volume38
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - okt. 2008

Citeer dit