[Review of: Altena (2012) A True History Full of Romance: Mixed marriages and ethnic identity in Dutch art, news media, and popular culture (1883–1955)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Colonialism and Colonial History
Volume15
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit