Review of: A.M. Gittlitz I Want to Believe. Posadism, UFOs, and Apocalypse Communism. Pluto Press, London 2020

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)138-141
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume66
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit