[Review of: . Amy Ashwood Garvey; Pan-Africanist, feminist, and Mrs. Garvey wife no 1, or, a tale of two amies]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftHispanic American Historical Review
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit