[Review of: A.N. Markham (2008) Internet Inquiry: Conversations about Methods]

A. Beaulieu

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  TijdschriftRCCS: Resource Center for Cyberculture Studies
  Nummer van het tijdschriftJune 2009
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit