[Review of: Andrea Graf (2010) Sinterklaas und Zwarte Piet in Blomberg/Lippe. Integration, Gestaltung und Wandel des niederländischen Nikolausbrauches]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)259-260
TijdschriftRheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit