[Review of: Anthony Grafton (2011) “I Have Always Loved the Holy Tongue”: Isaac Casaubon, the Jews, and a Forgotten Chapter in Renaissance Scholarship]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

208 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)44-45
TijdschriftReligious Studies Review
Volume39-1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit