Review of: Anthony Mandal and Brian Southam (eds.), The Reception of Jane Austen in Europe (2007) [Review of: A. Mandal (2007) The Reception of Jane Austen in Europe]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)446-449
TijdschriftArcadia
Volume44
Nummer van het tijdschrift(1)
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit