[Review of: A.S. Mittman (2012) The Ashgate Research Companion to Monsters and the Monstrous]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)350-352
TijdschriftFabula
Volume54
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit