[Review of: A.T. Grafton (2009) Worlds made by Words. Scholarship and Community in the Modern West]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)190-191
TijdschriftRenaissance Quarterly
Volume63
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit