[Review of] B. Deseure, Onhoudbaar verleden: geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in België

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)270-272
TijdschriftJournal of Belgian History
Volume44
Nummer van het tijdschrift2/3
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit